logo gloed

zaterdag 16 oktober 2021
Letters

Psalm 42, F. Mendelssohn 
Messe in Es, F. Schubert

Op vrijdag 21 april 2017 mocht de UOV, nu weer in de haar vertrouwde omgeving , de St. Aloysiuskerk, haar voorjaarsconcert geven. Op het programma stonden Psalm 42 van Felix Mendelssohn en de Messe in Es van Franz Schubert.
Medewerking verleenden het Clarus solistenkwartet bestaande uit de sopraan Nicole Fiselier, de alt Petra Stoute, de tenor Leon van Liere en de bas Patrick Pranger, aangevuld met de tenor Adrian Fernandes. Het koor en de solisten werden begeleid door Het Promenade Orkest. De muzikale leiding was, zoals gewoonlijk, in handen van onze vaste dirigent Roel Vogel.
De stukken vroegen veel van het koor, niet alleen wat zangtechniek betreft. Ook het uithoudingsvermogen werd op de proef gesteld. Het koor moest vaak aan de bak en veel stil zitten was er niet bij. De UOV sloeg zich er uitstekend door, gestimuleerd door het feit dat het gewoon een feest deze prachtige composities te mogen uitvoeren met zo'n orkest en zulke solisten in de prachtige ambiance van de St. Aloysiuskerk. Een langdurig applaus was de beloning voor de uitvoerenden.

In het volgende geluidsfragment is het eerste deel van Psalm 42 te horen.

Wie der Hirsch schreit

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.