logo gloed

zaterdag 16 oktober 2021
Letters

Ein deutsches Requiem, J. Brahms

Voor het eerst in 7 jaar waren wij weer te gast in de Janskerk in Utrecht om ons najaarsconcert 2016 uit te voeren.
Op vrijdag 28 oktober zongen wij voor een volle kerk de Londense versie van "Ein deutsches Requiem" van Johannes Brahms onder leiding van onze dirigent Roel Vogel. De solisten waren onze zangpedagogen Bauwien van der Meer (sopraan) en Evert-Jan Nagtegaal (bariton). We werden op de vleugel quatre-mains begeleid door Eric Noya, onze vaste begeleider op de repetities, en Wouter van Belle. Deze vertrouwde bezetting versterkte het toch al intieme karakter van deze kamerkoor bewerking van het Requiem.
Deze Londense versie stelt hoge eisen aan het koor omdat het goed en transparant hoorbaar is en veelal praktisch a capella moet zingen. Het koor slaagde daarin uitstekend. Ook de solisten en de begeleiding kweten zich goed van hun taak, met als resultaat een zeer geslaagde uitvoering waarvan zowel uitvoerenden als toehoorders hebben genoten. Er was een langdurige staande ovatie en na afloop kon onder het genot van een glaasje worden nagepraat.
Dit concert toont aan dat de UOV grotere a capella werken niet uit de weg hoeft te gaan.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.