logo gloed

zaterdag 16 oktober 2021
Letters

Het Requiem van Fauré

Op vrijdag 17 april 2015 gaf, zoals ieder jaar, de Utrechtse Oratorium Vereniging haar voorjaarsconcert voor een volle St. Aloysiuskerk met een zeer gevarieerd programma met stukken uit verschillende tijden en muzikale tradities.

  • Gabriel Faure: Messe: Basse
  • Giacomo Puccini: Requiem
  • Johann Sebastiaan Bach: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir (delen 1, 2 en 3)
  • Herman Strategier: De partita voor orgel op gezang 730  "Heer, herinner u de namen van hen die gestorven zijn"
  • Dmytro Bortnjansky: Concert voor koor nr. 32
  • Gabriel Fauré: Messe de Requiem

Solisten waren Johanneke Vogel (Sopraan) en Marijn Zwitserlood (Bariton). Koor en solisten werden begeleid door Wouter van Belle op het prachtige Meere orgel waarmee de St. Aloysiuskerk gezegend is. Het geheel stond onder leiding van onze vaste dirigent Roel Vogel.

Het was weer een zeer geslaagde uitvoering met veel waardering voor koor en solisten. De keuze een programma samen te stellen uit werken die door een orgel begeleid kunnen worden bleek een gelukkige. Het orgel is minder dominant aanwezig, daardoor en ook dankzij de zeer bekwame organist, kwam het koor heel goed tot zijn recht. Ook de speciale repetities in de kerk om aan de orgel begeleiding te wennen hebben hun nut gehad. Speciale vermelding verdiende de indrukwekkende uitvoering van het Concert voor koor nr.32 van Bortnjansky. Het werd met overtuiging door het koor a capella gezongen. De positieve reacties na het concert logen er niet om. Een lang en klaterend applaus na afloop was de beloning voor de uitvoerenden.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.