logo gloed

zaterdag 16 oktober 2021
Letters

Johannes Passion, J.S. Bach

Vrijdag 18 maart 2016 mochten wij voor een tjokvolle St. Aloysiuskerk,alle kaarten waren uitverkocht, de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uitvoeren.
De solisten waren Hanneke de Wit (Sopraan), Carina Vinke(Alt), Daniël van Kessel (Evangelist), Arco Mandemaker (Tenor), Hans Pieter Herman (Christus), Hugo Oliveira (Bas).
De begeleiding werd verzorgd door het Orkest van de Utrechtse Bachcantatediensten met Rienk Bakker achter het orgel. De muzikale leiding was zoals gewoonlijk in handen van onze gedreven dirigent Roel Vogel.
Het werd een geweldige uitvoering. Solisten, koor en orkest lieten zich van hun beste kant horen. Een enthousiast en langdurig applaus van het dankbare publiek was hun verdiende loon. Voldaan kunnen we terugkijken op dit mooie concert, het eerste na ons 75-jarig jubileum.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.