logo gloed

zaterdag 16 oktober 2021
Letters

Mis in D, Sechs Klänge aus Mähren en Laudes Organi

Op vrijdag 17 november 2017 brachten we in deJanskerk in Utrecht een bijzonder programma met werken van Midden-Europese componisten ten gehore . Allereerst het Laudes Organi, één van de latere werken van de 20-eeuwse Hongaarse componist Zoltán Kodály. Dit is een lofzang op het orgel voor gemengd koor en orgel. Een lastig maar prachtig werk, waar de UOV zich goed doorheen sloeg.
Van een geheel ander karakter waren de Sechs Klänge aus Mähren van Leoš Janáček Deze prachtige liederen zijn een bewerking voor koren van zes Moravische Duetten van  Antonín Dvořák die de liefde als onderwerp hebben. Niet bepaald muziek die we van de UOV gewend zijn, maar wel erg mooi en leuk om uit te voeren.
Na de pauze brachten we de Mis in D-groot van Antonin Dvorak, een werk dat meer aansluit op het repertoire van de UOV. We voerden dit stuk uit  in de oorspronkelijke bewerking voor koor en solisten met orgel begeleiding. Het was een genoegen om dit werk in de volle kerk uit te mogen voeren.
Een langdurig applaus van het dankbare publiek was onze beloning. We kunnen voldaan terugkijken op een prachtig concert en met vertrouwen ons voorbereiden op de volgende.

Linde Schinkel (sopraan), Sara Klein Horsman (alt), Daniël van Kessel (tenor) en  Roele Kok (bas) werkten mee als solisten bij de uitvoering van Laudes Organi en de Mis in D. Wouter van Belle begeleidde ons daarbij op het orgel. Eric Noya verzorgde de begeleiding op de piano bij de  Sechs Klänge aus Mähren. Het geheel stond, zoals gewoonlijk, onder leiding van onze vaste dirigent Roel Vogel.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.