logo gloed

zaterdag 16 oktober 2021
Letters

Matthäus Passion, J.S. Bach

Op vrijdag 23 maart 2018 voerden wij traditiegetrouw de Matthäus Passion uit in de St. Aloysiuskerk. De solisten waren: Bauwien van der Meer (sopraan), Carina Vinke (alt), Stephan Adriaens (evangelist), Mattijs Hoogendijk (tenor), Marcel van Dieren (Christus) en Joep van Geffen  (bas). Medewerking werd verleend door het Kinderkoor Zangschool Utrecht. De begeleiding werd verzorgd door het zeer rijk bezette orkest van de Bachcantates Utrecht. Wim Wijting bespeelde het orgel. De leiding was, zoals gewoonlijk, in handen van onze zeer bevlogen vaste dirigent Roel Vogel.
Ondanks het zeer ruime aanbod aan uitvoeringen van de Matthäus Passion in het Utrechtse hadden zo'n 600 toehoorders de weg naar de St. Aloysiuskerk gevonden. Wat een sfeer! Een bomvolle kerk, geweldige solisten, een prachtig kinderkoor en een zeer groot en rijk bezet orkest. Wat een feest om te mogen zingen in zo'n ambiance. Het resultaat was er naar. De uitvoerenden werden beloond met een zeer enthousiast en langdurig applaus. We kunnen terug kijken op een fantastisch concert. 

Voor de meeste leden van het koor was dit hun tweede optreden in een week. Twee dagen eerder hadden zij zich warm gezongen door deelname aan de Nationale Matthäus Passion van de Nederlandse Bachvereniging in TivoliVredenburg onder leiding van de afscheidnemende Jos van Veldhoven. Kortom, een succesvolle en zingvolle week voor de UOV.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.