logo gloed

maandag 22 juli 2019
Letters

Antonin Dvorak

Antonín Dvořák

Dvorak2Antonín Dvořák werd, als oudste van acht kinderen, geboren op 8 september 1841 in Nelahozeves een klein dorpje ten noorden van Praag aan de Moldau. Hij overleed in Praag op 1 mei 1904. Met Smetana en Janáček hoort hij tot de grote componisten uit Tsjechië. Ook was hij dirigent, organist en altviolist.

Tsjechië was onderdeel van Oostenrijk en Duits was de taal van de heersende klasse. Dvoráks tijd werd gekenmerkt door een opkomend Tsjechisch zelfbewustzijn en nationalisme. Dit heeft grote invloed gehad op zijn werk.

Zijn ouders waren arm. Zijn grootvader en vader waren slager en herbergier. Zijn vader speelde citer en van hem kreeg de kleine Antonin zijn eerste muzieklessen. Dvořák trof op de lagere school een muzikale onderwijzer die hem vioolles gaf. Hoewel bestemd om zijn vader op te volgen mocht hij op zijn dertiende naar zijn oom in Zionice. Hij kreeg daar les van Antonin Liehman. Duits, belangrijk om hogerop te komen, en ook orgel, piano en vioollessen. Hij speelde mee in het kleine orkest van zijn leraar en begon met componeren.

Liehman kon de vader van Antonin overtuigen van zijn talenten en met financiële steun van zijn oom mocht Dvořák in 1857 naar Praag om aan het Duitstalige conservatorium aldaar o.a. orgel te studeren. Na zijn afstuderen 1859 kon hij geen vaste baan vinden als organist en verdiende hij zijn brood als altviolist in dansorkesten en het theater. Daarnaast leerde hij zichzelf componeren. Aanvankelijk had hij weinig succes maar in 1872 lukt het wel met een Tsjechisch patriottistisch koorwerk.

Ook gaf hij pianolessen waarmee hij voldoende verdiende om met Anna Čermáková, één van zijn leerlingen, te trouwen op 17 november 1873. Na een gelukkig begin voltrok zich ook het grote drama in hun leven, hun drie kinderen stierven kort na elkaar. In deze tijd componeerde Dvořák het Stabat Mater.

Maar deze jaren waren ook het begin van zijn grote internationale doorbraak. In 1875 kreeg Dvořák een staatsbeurs voor vier jaar. Dit werd zijn internationale doorbraak. In de commissie die zijn ingezonden werk beoordeelde zat onder andere Johannes Brahms, die hem introduceerde bij vooraanstaanden in de muziekwereld. Dvořák kreeg steeds meer bekendheid.

Het Tsjechisch werd onderdrukt maar Tsjechische muziek was populair. Dvořák hield van zijn land en hij schreef veel muziek met folkloristische elementen, zoals zijn Slavische Dansen. Ten gevolge van politieke ontwikkelingen werd echter in Duitssprekende landen muziek, die als “Tsjechisch” bestempeld werd, minder populair. Rond 1880 verdween het volkse element uit zijn muziek, het werd ernstiger en pathetischer.

In 1879 ging Dvořák voor het eerst naar Engeland. Hij zou daar maar liefst acht keer verblijven. Hij werd daar erg populair vooral vanwege zijn vocale muziek. Zijn Stabat Mater werd in 1883 in Londen uitgevoerd. Hij grossierde er in eervolle onderscheidingen en eredoctoraten. Hij werd professor in Praag en maakte tournees door Oostenrijk, Duitsland en, hij was bevriend met Tsjaikovski , Rusland. Van 1892 tot 1895 is hij artistiek leider van het conservatorium in NewYork. Hij componeerde daar zijn negende symfonie “Uit de nieuwe wereld”.

Daarna keerde hij terug naar Tsjechië. Van 1901 tot zijn dood was hij directeur van het conservatorium in Praag. Zijn begrafenis was een nationale gebeurtenis.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.