logo gloed

maandag 22 juli 2019
Letters

Stabat Mater van Antonín Dvořák

Stabat Mater van Antonín Dvořák

StabatMaterStabat Mater dolorosa zijn de beginwoorden van het beroemde aangrijpende gedicht uit de dertiende eeuw over Maria in haar intense verdriet om haar Zoon die aan het kruis genageld is. Als gebed kreeg het “Stabat Mater” al in de veertiende eeuw een grote bekendheid; in de vijftiende eeuw werd het als zogenaamd sequentia in de misliturgie opgenomen.

Het thema , het verdriet van een moeder over de pijn van haar kind, is universeel en goed invoelbaar. De tekst is talloze malen vertaald, in alle talen van Europa, zie: https://www.stabatmater.info/stabat-mater/translations/ Ook in het Nederlands door o.a. Joost van den Vondel. In het programmaboekje zult u een prachtige moderne vertaling van Willem Wilmink aantreffen.Hoe de tekst van het Stabat Mater beleefd wordt door één van onze leden is te lezen in “De beleving van het Stabat Mater".
Het Stabat Mater heeft door de eeuwen heen ook honderden componisten geïnspireerd tot muziek, van het Gregoriaans tot het heden. Nog steeds worden er Stabat Maters gecomponeerd.

Het Stabat Mater van Antonín Dvořák is één van de hoogtepunten uit de Romantiek. Het was zijn eerste religieuze werk. Hij begon aan het werk in 1875 kort nadat zijn dochter Josefa, nog maar twee dagen oud, stierf. Toen in de zomer van 1876 zijn tweede dochter Růžena werd geboren was hij op de orkestratie na gereed. Inmiddels had hij succes gekregen en moest hij zich wijden aan andere opdrachten. In het najaar van 1877 pakte Dvořák het werk opnieuw op. Maar weer sloeg het noodlot toe. Růžena, elf maanden oud, stierf na het per ongeluk drinken van vergif en een maand later stierf Otakar, zijn driejarige zoon, aan de pokken.

Dvořák was zeer gelovig en hij zocht daar steun. In de muziek weerklinkt het universele verdriet, maar ook dat van de hoop. Er zijn geen ellenlange klaagzangen in mineur. Er is afwisseling van mineur en majeur, wanhoop en vertrouwen, droefenis en hoop, tot in het slotdeel het geloof in een betere wereld na de dood.

Het Stabat Mater bracht Dvořák grote successen. Eerst in 1880 in Praag, daarna in Brno en Budapest. De première in Londen in 1883 was zo’n succes dat Dvořák werd uitgenodigd het zelf te komen dirigeren in de Royal Albert Hall. Na afloop werd hij door twaalfduizend mensen toegejuicht.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.