logo gloed

zaterdag 16 oktober 2021
Letters

75 jaar UOV

75 jaar Utrechtse Oratorium Vereniging.

Het archief: voor veel mensen een stoffig begrip waarbij de link met koorzang ver te zoeken is. Maar voor ons koor bleek het archief een bron van informatie die ons in staat stelde een boeiende kroniek over 75 jaar Utrechtse Oratorium Vereniging te schrijven.

UOV 1945 MessiahOnze vereniging werd opgericht in september 1940, enkele maanden na het begin van de Tweede Wereldoorlog. Over die eerste periode is niet veel bekend. Er is alleen een programmaboekje bewaard gebleven van de eerste uitvoering van het koor in december 1941: het koraal Jesu meine Freude en de Cantates 79 en 61 van Johann Sebastian Bach, met onder anderen Jo Vincent als soliste. De oorlog maakte volgende concerten onmogelijk, maar eind 1945 werd de bevrijding gevierd met de vertolking van de Messiah van Händel. Zie het programmaboekje hiernaast. Dit schitterende werk bleef door de jaren heen een favoriet van onze UOV. In 1987 werd een enquête onder de leden gehouden om de voorkeuren voor bepaalde koorwerken te onderzoeken: maar liefst 53% van de leden zou de Messiah het liefst ieder jaar ten gehore brengen! Dit bleek in de praktijk natuurlijk niet haalbaar of wenselijk, maar in onze lange geschiedenis hebben we de Messiah toch tien keer uitgevoerd.

Het archiefonderzoek leverde mooi materiaal voor het jubileumboek. In die 75 jaar is er veel veranderd. Een paar voorbeelden: in het begin telde het bestuur hooguit één vrouw, in de functie van (toen nog) bibliothecaresse -voor de destijds zware functie van secretaris kwamen aanvankelijk geen vrouwen in aanmerking. In 1959 werd de eerste vrouwelijke secretaris benoemd- , terwijl de UOV nu al verschillende vrouwen als voorzitter gehad heeft en het bestuur regelmatig een meerderheid aan vrouwen telt. Er is zelfs een korte tijd geweest dat er maar één man in het bestuur zat! En in de jaren vijftig en zestig was het gewoon dat er recensies van onze concerten verschenen in landelijke dagbladen, zoals Trouw en het Vrije Volk, iets waarvan allang geen sprake meer is. Diverse concerten zijn in het verleden uitgezonden door de radio (meestal NCRV en AVRO; de VARA kwam in die tijd niet in aanmerking) en ons koor komt in 1973 zelfs op de televisie! Nu verzorgen we, met hulp van vrijwilligers, onze eigen opnames.

De ontwikkelingen door de jaren heen zijn in de archiefstukken goed te volgen. Eind jaren zeventig is het bestuur nog beducht voor het voorstel van de toenmalige dirigent om alle koorleden persoonlijk te horen ("dat is een uiterst kwetsbare zaak en mag niet gekoppeld worden aan weg moeten"), maar reeds enkele jaren later is de stemtest gemeen goed geworden. In de tweede helft van de jaren zeventig worden ook de eerste oefenbandjes geïntroduceerd. Lang niet alle koorleden beschikken over een cassetterecorder, maar gelukkig heeft een van de leden connecties bij Philips en kan er een gunstige financieringsregeling getroffen worden. Cassettes behoren alweer geruime tijd tot het verleden; we maken nu gebruik van Cd's of vinden onze partij op internet.

In de loop der jaren is ons repertoire misschien nog het minst veranderd. De grote oratoria genieten nog altijd onze voorkeur, en met heel veel genoegen voeren we regelmatig de Matthäus- en Johannes-Passionen uit. Wij, de leden van het laatste uur, zongen pas in 2004 voor het eerst de Johannes-Passion (hij zou te moeilijk voor ons zijn), niet wetende dat in de beginjaren wij juist alleen deze passie uitvoerden, en de Matthäus gereserveerd was voor andere Utrechtse koren. We ontdekten ook dat ons koor met regelmaat een onbekend werk instudeerde, zoals in 1972 het Russisch Oratorium van Guiseppe Sarti. Het bleek niet eenvoudig om aan de bladmuziek van dit werk uit de 18de eeuw te komen; uiteindelijk brengt een Tsjechisch muziekgezelschap dat Utrecht aandoet het voor ons mee. De NCRV maakt er een radio-opname van die in 1974 wordt uitgezonden.

Ook met onze huidige dirigent Roel Vogel kiezen we naast de publiekstrekkers soms voor minder bekende muziek zoals vorig jaar Ode à la Musique van Frank Martin. Deze muzikale uitdagingen houden ons koor ook na 75 jaar jong en springlevend. Maar voor dit jubileum hebben we voor het werk gekozen dat als een rode draad door onze geschiedenis loopt: de Messiah van Händel. Wij zullen na jaren van afwezigheid weer zingen in het vernieuwde muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht en hopen op een uitverkochte zaal. Dit jubileumconcert vindt plaats op 18 november 2015 in de grote zaal van TivoliVredenburg. We verheugen ons er erg op. Ook zijn we blij dat we het op 12 december in Breukelen nog eens mogen laten horen.

Tot slot: Een 75-jarige koorgeschiedenis is ook een spannende geschiedenis. Verschillende gebeurtenissen zullen leden van andere koren schokjes van herkenning geven. Waar veel mensen samenwerken op een terrein dat iedereen dierbaar is, samen zingen, zijn emoties en frustraties niet te vermijden. In het boek komen existentiële vragen aan de orde als: hoe houden we het koor financieel gezond? wie is de baas, de dirigent of het bestuur? Deze kwesties gingen ook aan de U.O.V. niet voorbij. Het boek is in kroniekvorm geschreven, waardoor ontwikkelingen op de voet zijn te volgen. Het jubileumboek Rejoice, rejoice greatly van de hand van Gerard Maassen verschijnt 18 november a.s.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.