logo gloed

vrijdag 16 april 2021
Letters

Muzikale leiding

Roel VogelDe Utrechtse Oratorium Vereniging staat onder muzikale leiding van dirigent Roel Vogel.

Roel studeerde Schoolmuziek aan het Conservatorium in Utrecht. Hij vervolgde zijn studie met de opleiding Koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij de hoofdvakdocenten Jos van Veldhoven en Jos Vermunt. Zijn diploma behaalde hij met een, in samenwerking met Michiel de Regt, zelf ontwikkelde muziektheaterproductie.

Roel volgde cursussen (o.a. de Kurt Thomas Cursus) bij onder meer Rob Vermeulen, Daniel Reuss, Hans Leenders, Daan Admiraal, José Esandi en Micha Hamel. Hij volgde een masterclass van Tonu Kaljuste waarbij hij het Nederlands Kamerkoor dirigeerde.

Roel is vaste dirigent van het Klein Operakoor Wilhelminapark (Utrecht), de Utrechtse Oratorium Vereniging en het Leeuwenbergh Vocaal Ensemble (Utrecht). Als vakleerkracht muziek is hij verbonden aan de Vrije School Utrecht.


Begeleiding

Arjen BerendsTijdens koorrepetities is Arjen Berends de vaste begeleider van de Utrechtse Oratorium Vereniging.

Arjen studeerde schoolmuziek aan het Utrechts Conservatorium en een aantal jaar klassiek piano bij Henk Ekkel en Martyn van den Hoek. Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag voltooit hij de studie Theorie der muziek bij onder anderen Paul Scheepers, Ineke Kien-Vermaas en Diderik Waagenaar. 

Arjen is een veelgevraagd pianist/repetitor van toonkunst- en oratoriumkoren. Hij werkte samen met dirigenten als Oane Wierdsma, Johan van de Camp, Dick Dijk, Joop Schets, Hans Lamers, Louis Buskens, Béni Csillag en Iassen Raykov. Hij werkte jarenlang als pianist bij Toonkunstkoor Caecilia in Zwolle; van 2011 tot 2016 is hij als pianist betrokken bij de Kurt Thomas Cursus in Utrecht. 

Als docent muziektheorie en arrangeren is hij werkzaam aan het Utrechts conservatorium; aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag doceert hij Theorie der muziek. Met ingang van seizoen 2019-2020 is Arjen vaste begeleider-repetitor van Toonkunstkoor Amsterdamen de Utrechtse Oratorium Vereniging.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.