logo gloed

zaterdag 16 oktober 2021
Letters

Rejoice, rejoice greatly

75 jaar Utrechtse Oratorium Vereniging! 
Jubileumboek en Jubileumconcerten 

jubboek 1

Rejoice, rejoice greatly is de titel van een bekende aria uit de Messiah van Händel. Dezelfde Messiah die als een rode draad door de geschiedenis van de Utrechtse Oratorium Vereniging loopt. Op hoogtepunten van het bestaan van de vereniging werd juist dit werk uitgevoerd. 
Het is dan ook een zeer passende titel voor het jubileumboek dat ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan is uitgekomen. De goed verzorgde en mooi geïllustreerde kroniek, van de hand van ons koorlid Gerard Maassen, beschrijft uitgebreid de geschiedenis van de jubilaris en geeft een mooi inkijkje in de ontwikkeling sinds de oorlog van het denken en doen van leden van een koor op christelijke grondslag en in de soms delicate relatie tussen dirigent en bestuur van een oratoriumvereniging.

jubboek 2Voorafgaand aan het jubileumconcert werd het jubileumboek door de voorzitter van de vereniging Anja Timmerman uitgereikt aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht. Ook de auteur ontving een exemplaar uit haar handen. 
Het jubileumboek is verkrijgbaar door het overmaken van € 20,- op rekeningnummer NL47 INGB 0001 0233 00 t.n.v. penningmeester UOV o.v.v. uw naam, adres en jubileumboek.
Rejoice, rejoice greatly is natuurlijk ook van toepassing op de jubileumuitvoering van, hoe kan het anders, de Messiah, nu onder leiding van onze dirigent Roel Vogel met als solisten: Nicole Fiselier  (sopraan), Daniëlle Buick (alt), Satoshi Mizukoshi (tenor) en Hans Pieter Herman (bas). Het Promenade Orkest en Rienk Bakker aan het orgel verzorgde de begeleiding. 

jubboek 3

Voor het eerst in ruim acht jaar weer een uitvoering in de grote zaal vanTivoliVredenburg voor bijna 1400 toehoorders. Wat een ambiance, wat een feest! Zeventig jaar geleden mochten we na de bezetting, voor het eerst weer in het Engels, de Messiah zingen in het toenmalige Tivoli. Het koor had er hoor- en zichtbaar plezier in. Een langdurig staande ovatie was de dank van het publiek.
Dat smaakte naar meer! Wat was er dan mooier, dat we het werk op 12 december 2015 nog eens mochten uitvoeren. In de volle St. Johannes de Doperkerk in Breukelen concerteerden we met, behoudens Stephan Adriaens die nu de tenor partij voor zijn rekening nam, dezelfde deelnemers voor een dankbaar publiek. Wat een geweldige ervaring weer! 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.